Spoj elegancije i kvaliteta

Odaberite vrhunski kvalitet i uživajte
u desetogodišnjoj garanciji.

1 prekidač

2 prekidača

O7-11

Luksuzni panel od bijelog kristalnog stakla (jedan prekidač)
sanznaj više

O7-12

Luksuzni panel od crnog kristalnog stakla (jedan prekidač)
sanznaj više

O8-11

Luksuzni panel od bijelog kristalnog stakla (dva prekidača)
sanznaj više

O8-12

Luksuzni panel od crnog kristalnog stakla (dva prekidača)
sanznaj više