Plaćanje računa

  1. Uplatom na transakcijski račun kod: SBERBANK a.d. Banja Luka broj računa 567-241-110-010-6545
  2. Ugovaranjem trajnih naloga u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum
  3. Ugovaranjem Debit transfera u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum
  4. Administrativnom zabranom (primjerak administrativne zabrane možete preuzeti u nastavku)
  • Administrativna zabrana

Plaćanje računa bez provizije možete izvršiti samo u našim poslovnicama.